PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Kierowniczka przedszkola, nauczycielka: Małgorzata Bocek

Nauczycielka: Jana Gorylová

Tercjanka: Andrea Sikorová

Dyrektor przedszkola: Mgr. Katarzyna Ciencialová