Projekt s Konsulatem Generalnym RP

"Obchody Jubileuszu 90-lecia Przedszkola w Jabłonkowie"

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”