Projekt POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE

"Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą"
 
 

Dofinansowanie projektu umożliwiło nam zakupić nowe książki dla dzieci, z których dzieci mogły już korzystać od października 2017 roku. Nowe książki pomagają dzieciom wzbogacać słownictwo, wyobraźnię, świat uczuć i myśli. Od listopada 2017 dzieci cieszą się też nowymi biblioteczkami i teatrzykami, które pomagają nam umożliwiać osiągnięcia celów edukacyjnych naszego programu nauczania.